Relatiebemiddeling en slagingspercentages van relatiebureaus

De belangrijkste vraag over een relatiebureau is wat hun slagingspercentage is. Maar geeft een relatiebureau dat percentage en zo ja, kunt u er dan van op aan?

Allereerst geldt dat u van alleen 'gewone' persoonlijke relatiebemiddeling - dat wil zeggen alleen matching en bemiddeling zonder daarbij persoonlijke advisering en/of coaching door een professional op dat gebied - geen wonderen kan en mag verwachten. Immers, uw eigen relatievalkuilen zijn uw eigen relatievalkuilen. En net zoals iemand die maar geen baan kan vinden of in een baan steeds ontslagen wordt op een gegeven moment toch bij zichzelf te rade zal moeten gaan, zo zal iemand die op het vlak van de partnerrelatie maar niet krijgt wat hij of zij wil dat naast relatiebemiddeling óók moeten doen, al dan niet met hulp van een professional. Oftewel relatiebureaus kunnen natuurlijk niet 'toveren' en meerdere deskundigen binnen de relatiebemiddeling stellen dan ook onafhankelijk van elkaar dat het slagingspercentage van bureaus voor 'gewone' persoonlijke relatiebemiddeling - hooguit zo tussen de 40 á (maximaal) 50% zal liggen.

Terugkerend naar de vraag of een relatiebureau hun slagingspercentage überhaupt wel geeft en zo ja, of u er dan van op aan zou kunnen: een probleem daarbij is dat als relatiebureaus hun eigen slagingspercentage zouden bepalen (en dan uiteraard allemaal op dezelfde manier, anders zou het appels met peren vergelijken worden!), en zouden publiceren, iedereen het bureau zou kiezen met het hoogste slagingspercentage, waardoor alle andere relatiebureaus al snel over de kop zouden gaan.

Geen enkel relatiebureau zou het zich daarom kunnen veroorloven NIET het hoogste slagingspercentage te hebben, of in ieder geval te zorgen niet lager uit te komen dan de concullega's. En aangezien er geen instantie buiten de relatiebemiddeling bestaat die slagingspercentages van relatiebureaus meet, zouden bureaus dat dus zelf moeten doen. Gegeven dat feit in combinatie met het bovengenoemde probleem dat een relatiebureau geen laag slagingspercentage 'mag' c.q. kan hebben, is het in de loop der tijd een soort van gentleman's agreement tussen relatiebureaus geworden geen concreet slagingspercentage in directe reclame-uitingen te noemen, noch afgeleiden daarvan zoals bijvoorbeeld ‘bij ons vinden twee op de drie mensen hun partner’, of ‘wij hebben een hoger (of zelfs: het hoogste) slagingspercentage vergeleken met andere relatiebureaus’. Op enkele bureaus na (die dus feitelijk oncontroleerbare percentages of afgeleiden claimen), houden alle relatiebureaus zich aan deze onuitgesproken afspraak.

In hoeverre u dergelijke percentages en/of claims geloofwaardig acht, c.q. de bureaus die ze noemen, is uiteraard aan u. De Consumentenbond beveelt in elk geval aan niet op dergelijke percentages of claims af te gaan, net als zoals gezegd meerdere deskundigen binnen de persoonlijke relatiebemiddeling die onafhankelijk van elkaar van mening zijn dat dergelijke opgegeven slagingspercentages of claims niet met de werkelijkheid stroken.

Zie ook:

Relatiebemiddeling en klachten Betrouwbaar relatiebureau vinden Belangrijk bij relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST