Persoonlijke versus online relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling kan persoonlijk zijn of online, ook wel (internet) dating genoemd. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen, oftewel waarvoor kiest u bij het één en waarvoor bij het ander?


Om dat te kunnen uitleggen, is het eerst nodig te definiëren wat we onder het één verstaan en wat onder het ander.
Persoonlijke relatiebemiddeling houdt in relatiebemiddeling waarbij uw persoons- en partnerprofiel (samen: uw matchingsprofiel of uw bemiddelingsprofiel) zijn opgesteld door een mens naar aanleiding van ten minste één persoonlijk gesprek met u, waarbij vervolgens de matching tussen u en andere leden en het doen, bespreken en evalueren van bemiddelingsvoorstellen eveneens door één of meer mensen persoonlijk wordt gedaan. Dit in tegenstelling tot online relatiebemiddeling, waarbij al die zaken zijn geautomatiseerd en dus door een computerprogramma worden afgehandeld.


Het grote verschil tussen persoonlijke - en online relatiebemiddeling is dus het wel of niet aanwezig zijn van een mens in het proces, oftewel de aan- of afwezigheid van de zogenoemde 'menselijke' factor. Deze aan- of afwezigheid, c.q. het verschil in automatisering, heeft een aantal consequenties:

  1. Doordat alles bij online relatiebemiddeling via het internet plaatsvindt, is uw privacy bij persoonlijke relatiebemiddeling beter gewaarborgd. Uw profiel is bij persoonlijke relatiebemiddeling niet zoals bij online relatiebemiddeling door jan en alleman 'zomaar' te lezen, maar slechts door leden van het relatiebureau aan wie het profiel is toegezonden, oftewel alleen door uw potentiële partnerkandidaten. Daarnaast is het praktisch onmogelijk bij persoonlijke relatiebemiddeling dat uw gegevens gehackt zouden worden, ten minste als het betreffende relatiebureau uw gegevens niet op het Internet zet.
  2. Bij persoonlijke relatiebemiddeling weet u in beginsel zeker dat een kandidaat met wie u in contact wordt gebracht, serieus en betrouwbaar is. Immers, de betreffende kandidaat is door hetzelfde proces als u gegaan middels een inschrijving via een persoonlijk gesprek. Aangezien dat een stuk tijdrovender is dan 'even een profieltje invullen op het internet', mag u ervan uitgaan dat de betreffende kandidaat er goed over heeft nagedacht en weet waar hij of zij mee bezig is, oftewel serieus is. Kandidaten die niet betrouwbaar zijn - bijvoorbeeld mensen die gebonden zijn of anderzins geen integere bedoelingen hebben of 'problemen' hebben zoals bijvoorbeeld grote schulden of een alcoholverslaving - zullen niet zo snel ervoor kiezen de (lange) weg af te leggen van het traject van inschrijving voor persoonlijke relatiebemiddeling. Want niet alleen is de weg van inschrijving voor online relatiebemiddeling veel korter, de kans op 'ontmaskering' van minder goede bedoelingen en/of problemen is daarbij ook aanzienlijk kleiner door het ontbreken van de menselijke factor bij het inschrijvingsproces.
  3. Het volgende verschil tussen persoonlijke en online relatiebemiddeling heeft betrekking op persoonlijke service en gemak. Die persoonlijke service begint al met een gesprek met een echt mens in plaats van alles via een geautomatiseerd systeem. En het gemak van persoonlijke relatiebemiddeling is natuurlijk overduidelijk: in plaats van je op het Internet door tientallen profielen te moeten worstelen, krijg je een duidelijke match in je postvak waarover door een relatiebureau is nagedacht.
  4. De aanwezigheid van de menselijke factor bij persoonlijke relatiebemiddeling maakt natuurlijk wel dat de methode een stuk arbeidsintensiever is dan online relatiebemiddeling. En dit maakt weer dat de kosten een stuk hoger liggen, zeg maar zo rond de € 1100,- tegen 'niets' bij een passief lidmaatschap bij een online datingbureau. (Uiteraard is de keerzijde van de hogere kosten dat persoonlijke relatiebemiddeling op een bepaalde manier daardoor ook exclusief wordt, waardoor het tweede punt - serieuzer en betrouwbaarder - wordt gerealiseerd.)
  5. Door de hogere kosten, c.q. het exclusieve karakter van persoonlijke relatiebemiddeling zijn de betreffende ledenbestanden kleiner dan die van online datingbureaus. Vooral daardoor maar ook door het arbeidsintensievere karakter van het doen van een bemiddelingsvoorstel kunt u bij persoonlijke relatiebemiddeling (veel) minder voorstellen verwachten dan bij online relatiebemiddeling.
  6. Die voorstellen zouden echter bij persoonlijke relatiebemiddeling wel kwalitatief beter moeten zijn dan bij online relatiebemiddeling, omdat u er van mag uitgaan dat het relatiebureau middels een (deskundig) persoonlijk gesprek anders naar u zal kijken dan bij online dating het geval zou zijn en in het verlengde daarvan ook anders naar wie er echt bij u past. We hebben het dan natuurlijk over uw matching en die zal normaliter dus beter zijn bij persoonlijke relatiebemiddeling dan bij online relatiebemiddeling, resulterend in kwalitatief betere voorstellen (matches).
  7. Alhoewel de matches bij persoonlijke relatiebemiddeling naar verwachting kwalitatief beter zullen zijn, kunt u er natuurlijk geen wonderen van verwachten: een relatiebureau kan niet toveren, het blijft mensenwerk. Dus als u bijvoorbeeld al jaren single bent en het maar niet lijkt te lukken een partner te vinden, of relaties maar geen stand lijken te houden, is het niet erg reëel te denken dat een relatiebureau na één enkel gesprek in staat zal zijn wel eens even de liefde èn de relatie van uw leven voor u te realiseren - vergelijk de situatie dat u maar geen baan zou kunnen vinden of dat u steeds ontslagen zou worden omdat de baan niet bij u past. Een laatste verschil tussen persoonlijke relatiebemiddeling en online dating betreft dan ook de mogelijkheid bij de eerste vorm eventueel aanvullende persoonlijke advisering en/of persoonlijke coaching te krijgen. Niet ieder relatiebureau biedt deze mogelijkheid en als een bureau dat wel doet is het zaak ook te kijken naar of de betreffende consulent werkelijk deskundig is op het gebied van partnerrelaties, aangezien daarin grote verschillen tussen relatiebureaus bestaan variërend van niet noemenswaardig (althans niet aantoonbaar) tot regelrechte relatiepsychologen, dat wil zeggen psychologen met een specialisatie op het gebied van partnerrelaties.

Samenvattend kan gesteld worden dat als gevolg van de aan- of afwezigheid van de menselijke factor er vele verschillen zijn tussen persoonlijke en online relatiebemiddeling. Daarbij geldt dat bij persoonlijke relatiebemiddeling naar verwachting de kwaliteit beter zal zijn in termen van privacy, serieuzere en betrouwbaardere kandidaten, meer persoonlijke service en gemak en een betere matching. Daar staat tegenover dat de kwantiteit naar verwachting minder zal zijn in termen van minder te verwachten dates. Ook liggen bij persoonlijke relatiebemiddeling de kosten beduidend hoger dan bij online relatiebemiddeling, waardoor het aan de andere kant ook een exclusiever karakter heeft. Last but not least heeft u bij persoonlijke relatiebemiddeling de mogelijkheid van aanvullende persoonlijke advisering en/of coaching, alhoewel niet ieder bureau die mogelijkheid biedt, c.q. over de daarvoor dan benodigde deskundigheid beschikt.

Zie ook:

Relatiebureau kiezen Betrouwbaar relatiebureau vinden

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST