Relatiebemiddeling en kwaliteit van relatiebureaus

U schakelt een relatiebureau in omdat u in contact wilt worden gebracht met de juiste partner. Maar hoe weet u nu of u met een 'echt goed' relatiebureau te maken heeft? Oftewel hoe kunt u de kwaliteit van een relatiebureau bepalen?

Het antwoord op de bovenstaande vraag zou simpel moeten zijn: een relatiebureau biedt kwaliteit als het een groot bureau is dat een hoog slagingspercentage heeft. Maar juist op deze twee punten kunt u niet zomaar op de 'buitenkant' van een relatiebureau vertrouwen (zie bijvoorbeeld slagingspercentages van relatiebureaus). Dus hoe dan wel? Het antwoord daarop is: indirect, door naar de drie belangrijkste onderdelen van de matching te kijken en in het verlengde daarvan naar de manier waarop het bureau u voorstellen presenteert. Relatiebureaus met minder kwaliteit kunt u vrij snel aan die beide aspecten herkennen.

1. De matchingsmethode, uw matchingsprofiel en de deskundigheid van uw consulent

1a. De matchingsmethode

Allereerst is van belang te beseffen dat 'de' matchingsmethode niet bestaat, c.q. nog niet is uitgevonden. Op zich is dat logisch: liefde overkomt mensen en is dus niet kunstmatig 'maakbaar' (dat dit consequenties heeft voor het 'mogelijk haalbare' slagingspercentage van relatiebureaus die zich uitsluitend concentreren op persoonlijke bemiddeling, dat wil zeggen zonder aanwijsbare deskundigheid op het vlak van advisering en/of coaching moge duidelijk zijn).


Nu hoeft het feit dat 'de' matchingsmethode niet bestaat op zich geen probleem te zijn, als u gewoon die methode en dat bureau zou kunnen kiezen waarin u het meeste vertrouwen heeft. Maar toch zit precies in het feit dat 'de' matchingsmethode niet bestaat de kneep. Want hoe meer de methode van een bureau feitelijk bestaat uit gebakken lucht, hoe meer dat bureau geneigd zal zijn (i.e. vervolgens gedwongen wordt) zich te bedienen van dooddoeners over hun manier van matchen. U kunt dit in de praktijk herkennen als een vaag, nietszeggend antwoord wordt gegeven op de vraag hoe het bureau matcht, zoals 'wij hebben een unieke methode ontwikkeld', 'dat is het geheim van de smid', 'Wij doen het goed want wij hebben een hoog slagingspercentage' enzovoort. Als u een dergelijk antwoord krijgt, is het zinvol (extra) kritisch te worden - en dan merkt u vanzelf of het antwoord van het bureau logisch klinkt en u vertrouwen geeft of juist niet.

1b. Uw matchingsprofiel

In het verlengde van de matchingsmethode geldt dat bij een professioneel relatiebureau van ieder lid een schriftelijk 'matchingsprofiel' zal worden opgesteld waarin staat wie de persoon is en wie daarbij past. Maar wat staat er in dat matchingsprofiel? Gaat het om cliché beschrijvingen die voor iedereen gelden, of gaat het profiel echt over u? En mag u dat matchingsprofiel inzien als u dat echt wilt? Ook hier geldt dat enige kritische vragen over dit onderwerp al gauw uw vertrouwen in de kwaliteit van het relatiebureau vergroten of juist niet, en dan weet u ook wat u wilde weten.

1c. De deskundigheid van uw consulent

In Nederland bestaat momenteel geen officieel door de overheid erkende opleiding tot relatiebemiddelingconsulent(e), ondanks het feit dat sommige relatiebureaus daarmee wel schermen. Een simpele doch doeltreffende manier om de kwaliteit van een matchingsprofiel te bepalen, is daarom door te kijken naar de deskundigheid van uw consulent(e). Deze is immers degene van het bureau die het voor u moet gaan 'doen', want hij of zij stelt uw matchingsprofiel op. Dus, heeft hij of zij aantoonbaar verstand van u en van uw relaties? De deskundigheid binnen de relatiebemiddeling varieert namelijk enorm, van mensen die doodleuk zeggen dat ze psycholoog zijn (de titel psycholoog is niet beschermd, dus een academische studie psychologie is niet nodig om je zo te noemen; iedereen mag dat), of van mensen die dit werk na een cursus er zo een beetje 'bijdoen' tot regelrechte relatiepsychologen, dat wil zeggen psychologen die zich na hun academische studie gespecialiseerd hebben in (partner)relaties. Al met al is het goed om kritisch te zijn. Dus: stelt de consulent vragen die u aan het nadenken zetten? Of is een gesprek vooral gebakken lucht en daarmee een verkapt verkooppraatje van het bureau? Een belangrijk deel van het bedrag dat u aan het relatiebureau betaalt is voor hun expertise. Zorg dat u daarom een bureau kiest dat u daarin aantoonbare en vooral voelbare kwaliteit biedt.

2. Hoe wordt u aan andere kandidaten gepresenteerd en vice versa?

Hèt moment waarop het relatiebureau uw investering gaat 'waarmaken' is als u in contact wordt gebracht met een kandidaat die volgens het bureau bij u past. Een gebrek aan kwaliteit uit zich hier doordat het bureau u dan geen passende kandidaat zal presenteren (wat dus een direct gevolg is van een gebrek aan kwaliteit in het voorafgaande). Dit gebrek aan kwaliteit uit zich meestal doordat u dan informatie over de andere kandidaat wordt onthouden. Vergelijkt u maar de volgende presentaties van een kandidaat:

  • Bureau A vertelt iets over de kandidaat aan de telefoon.
  • Bureau B stuurt een korte, algemene beschrijving van de kandidaat zonder foto.
  • Bureau C geeft een beschrijving van de kandidaat middels een tekst, die door de kandidaat is opgesteld met behulp van een consulent van het bureau. Ook zijn enkele foto’s van de kandidaat bijgevoegd.

Als u nu kijkt, wat voor soort presentatie zou u willen krijgen? Waarschijnlijk die van bureau C. Toch presenteren slechts enkele bureaus de kandidaten op deze manier. De reden hiervoor is dat hoe minder kwaliteit een relatiebureau u biedt, hoe minder informatie dat bureau u zal geven omdat ... meer informatie de kans vergroot dat het relatiebureau bij u door de mand zal vallen als het kandidaten presenteert die eigenlijk helemaal niet zo goed bij u passen. En zodra u een voorstel accepteert, heeft het relatiebureau in beginsel aan de verplichting voldaan u in contact te brengen met een kandidaat.

Overigens: sommige bureaus die een gebrek aan kwaliteit proberen te verhullen door bijvoorbeeld geen foto van de kandidaat mee te sturen, gebruiken daarvoor het argument dat 'een foto maar een momentopname is', of dat 'de meeste mensen dat niet willen om privacyredenen'. Deze argumenten zijn onzin. Informatie over een kandidaat is per definitie een momentopname, dus een reden te meer om juist zoveel mogelijk informatie te verstrekken in plaats van onnodig belangrijke informatie achter te houden. En een kwaliteitsrelatiebureau heeft leden die elkaars privacy respecteren, met of zonder foto. Want juist dat aspect is de reden voor veel mensen om een bureau in te schakelen.

Samenvattend: om de kwaliteit van een relatiebureau te bepalen moet u kijken naar de matchingsmethode van het bureau (en daarbij geen genoegen te nemen met vage, nietszeggende antwoorden), en naar de inhoud van uw matchingsprofiel in combinatie met de deskundigheid van uw consulent. Ten slotte is het van belang dat u laat vastleggen dat u voorstellen schriftelijk gepresenteerd krijgt middels een oorspronkelijke tekst van circa één a4-tje, vergezeld van ten minste één foto van de kandidaat en dat u bovendien voorstellen onbeperkt en zonder consequenties mag weigeren.

Zie ook:

Relatiebureau kiezen slagingspercentages van relatiebureaus Belangrijk bij relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST