Kosten van relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling is er in vele soorten en maten. Maar wat mag u voor uw geld verwachten en wanneer betaalt u teveel? Oftewel: welke kosten zijn redelijk voor kwaliteit en prestatie?

Een vuistregel is dat de kosten van professionele persoonlijke relatiebemiddeling rond de 1000 euro uitkomen, los van een eventuele korting. Bij (veel) lagere kosten doet u er goed aan (extra) kritisch naar zaken als deskundigheid en bestaansduur e.d. te kijken.

Boven de zeg € 1200,- voor alléén persoonlijke relatiebemiddeling (dat wil zeggen zonder advisering en/of coaching) betaalt u daarentegen te veel. Vraagt een relatiebemiddelingsbureau meer dan dat bedrag, dan kunt er zeker van zijn dat goedkopere alternatieven bestaan die tenminste dezelfde kwaliteit leveren. Overigens zou een relatiebureau altijd ook alleen maar reguliere persoonlijke relatiebemiddeling aan moeten kùnnen bieden; als u meer moet betalen omdat het bureau u ook coacht en/of adviseert waar u niet op zit te wachten, dan loont het een bureau te zoeken dat verrichtingsgewijs werkt.

Het bovenstaande betekent dat u voor uitsluitend professionele persoonlijke relatiebemiddeling (dat wil zeggen zonder advies en/of coaching) moet rekenen op een bedrag tussen de 600 en de 1000 euro. Deze bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Het is daarbij alleen niet automatisch zo dat hoe dichter u in de buurt van de 1200 euro betaalt, hoe beter de kwaliteit van het relatiebureau is. En ook het omgekeerde gaat natuurlijk niet op, c.q. kan vanzelfsprekend niet zo zijn. In plaats daarvan zult u kritisch moeten kijken welke kosten het relatiebureau in rekening brengt en waarvoor en aan de hand daarvan zult u moeten bepalen of één en ander redelijk is (zie ook: relatiebemiddeling en de kwaliteit van relatiebureaus en relatiebemiddeling en grote en kleine relatiebureaus).

Om te voorkomen dat het relatiebureau daarbij veel verborgen kosten in rekening brengt, kunt u transparantie van het relatiebureau verlangen door voordat u akkoord gaat met een eerste persoonlijk (kennismakings)gesprek, een specificatie per e-mail te vragen van de totale kosten alsmede van de kosten per verrichting (in het geval dat een relatiebureau die beide zaken al niet van te voren meteen zelf doet). U kunt dan precies zien waarvoor u als u lid zou betalen en hoeveel.

Weigert het relatiebureau één van beide of beide zaken van te voren op te sturen, bedenk dan nog eens of u überhaupt met dat bureau in zee zou willen gaan. Als u lid zou worden, gaat u immers een vertrouwensband met het bureau aan en vertrouwen moet natuurlijk van twee kanten komen - en welk signaal geeft een bureau af dat van te voren geen specificatie wil geven van de kosten die met een eventueel lidmaatschap gemoeid zouden zijn?

Zie ook:

Relatiebemiddeling en de kwaliteit van relatiebureaus Relatiebureau kiezen Belangrijk bij relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST