Disclaimer

Dit is een site over persoonlijke relatiebemiddeling, oftewel het bij elkaar brengen van twee mensen (dit in tegenstelling tot relatietherapie, dat gericht is op het oplossen van problemen tussen twee mensen).

De informatie op deze website wordt u kosteloos en vrijblijvend aangeboden.

U bent als gebruiker van deze website zelf verantwoordelijk voor de interpretatie en het eventuele gebruik van de aangeboden informatie. U kunt derhalve op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie op deze website, noch zal door de makers enige aansprakelijkheid worden aanvaard voor (mogelijke) onjuistheden en/of onvolledigheden.

Overname van (delen van deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming.

Het team van Relatiebemiddeling.com behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST