Persoonlijke relatiebemiddeling en het coronavirus: check of u niet teveel betaalt

* Persoonlijke relatiebemiddeling kan eenvoudig niet via beeldbellen
* Wees dus alert op het verschil in kosten

Maart 2020, van de webbeheerder.
Update: mei 2020

Het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft ons nu al enige tijd in de greep. Als we de deskundigen mogen geloven, zal dat voorlopig voor onbepaalde tijd zo blijven.

Ook op het gebied van relatievorming en daarmee relatiebemiddeling zijn de gevolgen groot. Zo voelt elkaar zorgeloos en ‘voorwaardenvrij’ ontmoeten inmiddels bijna als iets uit een ander tijdvak.

Maar waar ‘afstand houden’ het nadrukkelijke advies is van overheid en medisch deskundigen, willen relatiebemiddelaars juist mensen ‘bij elkaar’ brengen. Dit genereert meteen een spanningsveld.

Persoonlijke relatiebemiddeling wordt ‘persoonlijk’ genoemd, omdat mensen uitsluitend lid kunnen worden van een relatiebureau dat persoonlijke relatiebemiddeling biedt middels ten minste één persoonlijk gesprek. Het is dit aspect dat relatiebureaus onderscheidt van online dating sites of – apps, aangezien de ledenwerving daardoor zorgvuldiger is (minder kans op mensen met minder goede bedoelingen zoals bijvoorbeeld gebonden zijn en een relatie ‘ernaast’ willen) en ook de matching anders verloopt door het persoonlijke contact tussen de leden en medewerkers van het relatiebureau. De andere kant daarvan is dat de prijs die u voor persoonlijke bemiddeling betaalt veel hoger is dan bij een dating app.

Maar verwijzend naar de coronacrisis hebben veel relatiebureaus die stellen ‘persoonlijke relatiebemiddeling’ te leveren, als alternatief inmiddels het beeldbellen geïntroduceerd om leden in te schrijven, echter zonder daarbij de kosten die zij in rekening brengen noemenswaardig naar beneden bij te stellen.

U bent daardoor in verhouding heel duur uit. Immers, u betaalt voor een product ‘persoonlijke relatiebemiddeling’, wat feitelijk deze naam niet meer verdient omdat u geen persoonlijk gesprek meer met het bureau heeft. Anders geformuleerd: welk aspect kunt u als persoonlijk kenmerken als bureau en cliënt elkaar niet in levende lijve hebben gezien? Oftewel, als u kiest voor persoonlijke bemiddeling, hoed u dan voor namaak en check of u niet betaalt voor iets wat u vervolgens feitelijk niet krijgt. Want een intakegesprek via beeldbellen, is iets anders dan een daadwerkelijk persoonlijk gesprek.

Hoe kunt u zo veilig mogelijk mensen ontmoeten?

Allereerst natuurlijk door u voorzichtig en verstandig te gedragen. Daarnaast door de onderstaande voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht te nemen:

  • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest;
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen;
  • Schud geen handen;
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten;
  • Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Zorg dat er ook voor anderen nog plek is, bijvoorbeeld door in het park of op het strand niet te lang te blijven. De ruimte is er; het is aan iedereen om ervoor te zorgen dat we die veilig gebruiken;
  • Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets. Gebruik het openbaar vervoer alleen als het niet anders kan. Met ingang van 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht;
  • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST