Relatiebemiddeling en brancheverenigingen

Veel branches beschikken over een branchevereniging. Is dit binnen de relatiebemiddeling ook zo? En zo ja, wat heeft u eraan?

De relatiebemiddeling heeft inderdaad meerdere brancheverenigingen, bijvoorbeeld de SWRB. Deze afkorting staat voor SamenWerkende RelatieBureaus, waarvan een stuk of vijf vooral regionaal actieve bureaus lid zijn. Een iets grotere met circa zeven of acht leden is de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK). Het betreft hier de samenvoeging van twee oudere brancheverenigingen, namelijk de Algemene Vereniging van Relatiebureaus (AVR) en de Branchevereniging van Erkende Relatiebureaus (BER).

Ofschoon deze laatste drie namen indrukwekkend genoeg genoemd mogen worden - er wordt gesproken over een 'singles keurmerk' en 'erkende' bureaus - betreft het hier toch een hoog 'wc-eend adviseert wc-eend' gehalte. Want ofschoon de BVSK dus met een eigen ‘keurmerk’ en geschillenregeling en dergelijke schermt (en daarmee feitelijk een bepaalde kwaliteitsgarantie suggereert), weigert de vereniging samen te werken met de Consumentenbond en/of Rijksoverheid, binnen de condities van die laatste twee partijen. Deze condities zijn op zich simpel en hebben te maken met onafhankelijkheid van leden van de geschillencommissies, transparantie, laagdrempeligheid enzovoort.

De consequentie van deze weigering is (uiteraard) dat de Rijksoverheid noch de Consumentenbond de vereniging erkent, laat staan ondersteunt. Hierdoor heeft u weinig tot niets aan de gevoerde ‘keurmerken’ en ‘geschillencommissies’. Zo is de weg naar zo’n geschillencommissie lang en traag en bovendien hoogdrempelig, omdat vertegenwoordigers van de Consumentenbond en/of de Rijksoverheid daarin geen zitting hebben.  

Net als zijn voorgangers dient de BVSK dan ook, evenals de SWRB, in plaats van als kwaliteitsgarantie vooral te worden gezien als commercieel samenwerkingsverband van een aantal relatiebureaus (overigens is de overgrote meerderheid van de bestaande relatiebureaus géén lid van de beide verenigingen, de daarbij aangesloten bureaus vormen dus samen een minderheid). Voor het nagaan van de betrouwbaarheid en kwaliteit van een bureau is het daarom zinvol naar andere criteria te kijken.

Zie ook:

Keurmerk relatiebemiddeling Betrouwbaar relatiebureau vinden Kwaliteit van relatiebureaus Belangrijk bij relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST