Betrouwbaar relatiebureau vinden

Relatiebureaus hebben van oudsher te lijden onder een dubieus imago. Hoe komt dat? En belangrijker, hoe kiest u een betrouwbaar relatiebureau?

Dat laatste is niet eenvoudig. De reden daarvan is het ontbreken van een echt valide betrouwbaarheidsindicator binnen de relatiebemiddeling die door consumentenorganisaties en de Rijksoverheid wordt ondersteund. Door deze situatie is het van wezenlijk belang dat de voor u echt belangrijke zaken zijn vastgelegd in de overeenkomst die u met het relatiebureau aangaat en ondertekent. Deze overeenkomst valt immers onder het Nederlandse recht (waarop u indien nodig altijd een beroep kunt doen), en is daarom in feite ook 'anno nu' nog altijd uw enige houvast.

De situatie dat een valide betrouwbaarheidsindicator in de relatiebemiddeling ontbreekt, is niet altijd zo geweest. Zo bestond ooit een zogenoemde 'Raad van Toezicht', maar na een aantal jaren werd die opgeheven. Vervolgens ontstond eind jaren '90 de stichting Geschillencommissies Relatiebemiddeling, met steun en subsidie van de Rijksoverheid en vertegenwoordigers erin van de Consumentenbond. Alle relatiebureaus van enige naam sloten zich daar dan ook meteen bij aan.

Toen enkele jaren later echter de startsubsidie van de overheid werd stop gezet, moesten de relatiebureaus onderling de werkelijke kosten gaan dragen. In plaats van een hoge bijdrage per bureau als entree te vragen, werd toen door de Stichting Geschillencommissies Relatiebemiddeling gekozen voor 'de gebruiker betaalt' variant. Dit hield in dat de behandelkosten van elk geschil tussen een relatiebureau en een consument werden vastgesteld op 675,- euro ongeacht de uitkomst. Relatiebureaus die veel geschillen uitlokten of verwachtten zouden daardoor duurder uit zijn dan bureaus waarvoor dat niet gold. Vrijwel alle relatiebureaus durfden het niet aan om op deze basis lid te blijven, waardoor het ene na het andere relatiebureau afhaakte. De Stichting Geschillencommissies Relatiebemiddeling heeft vervolgens nog een paar jaar bestaan, maar besloot begin 2005 in overleg met de Rijksoverheid en de Consumentenbond haar activiteiten definitief stop te zetten. Het laatste en toen nog enig overgebleven lid (Relatiebureau Ilse Relatiebemiddeling) kon daardoor geen lid meer blijven.

Sinds die tijd is niet eenduidig vast te stellen of een relatiebureau betrouwbaar is. Want ofschoon er wel een soort van 'brancheverenigingen' bestonden en bestaan, gaat het daarbij slechts om samenwerkingsverbanden die een voornamelijk commercieel doel dienen. Ze worden dan ook nadrukkelijk niet door de Rijksoverheid en/of door de Consumentenbond ondersteund, waardoor ze uiteraard niet als een valide betrouwbaarheidsindicator gelden (zie relatiebemiddeling en brancheverenigingen en relatiebemiddeling en klachten). Vandaar dat de schriftelijke afspraken die u met een bureau maakt middels de overeenkomst het enige is waar u feitelijk wat aan heeft.

Zie verder:

Belangrijk bij relatiebemiddeling

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST