Relatiebemiddeling en waar u op moet letten

Op deze website worden alle aspecten behandeld die relevant zijn bij het kiezen van een relatiebureau. De belangrijkste punten daarvan vindt u op deze pagina.

Verreweg het belangrijkste punt is dat u beseft dat als u zich bij een relatiebureau inschrijft, de overeenkomst die u met het bureau sluit uw enige houvast is. Aan erkenningen, keurmerken, geschillencommissies, brancheverenigingen, slagingspercentages en (andere) gouden bergen heeft u feitelijk niets.

Let daarom bij het afsluiten van de overeenkomst erop dat de punten die voor u als cliënt belangrijk zijn, goed zijn vastgelegd. U kunt daarvoor de onderstaande checklist gebruiken:

  1. Relatiebemiddeling is het met elkaar in contact brengen van twee mensen die beiden op zoek zijn naar een partner en volgens het relatiebureau bij elkaar zouden passen. Maar 'de' matchingsmethode bestaat niet. Vraag daarom voor uw inschrijving hoe het relatiebureau matcht en vraag door (i.e. wees extra kritisch) als vage nietszeggende antwoorden gegeven worden als 'dat is het geheim van de smid', 'wij hebben een unieke methode ontwikkeld', 'wij doen het goed want ons slagingspercentage is heel hoog' enzovoorts (zie ook Kwaliteit van relatiebureaus).
  2. Om te matchen zal een professioneel relatiebureau een schriftelijk matchingsprofiel van u opstellen. Vraag voor uw inschrijving wat er in dat matchingsprofiel komt te staan (gaat het om clichébeschrijvingen of gaat het echt over u?) en of u het profiel mag inzien voordat het geldig is en het relatiebureau u de kosten daarvan in rekening mag brengen (zie ook Kwaliteit van relatiebureaus).
  3. De deskundigheid van uw consulent(e) is heel belangrijk want hij of zij is degene van het relatiebureau die uw matchingsprofiel opstelt en het dus voor u moet gaan 'doen'. Maar een door de overheid erkende opleiding tot relatiebemiddelingsconsulent(e) bestaat niet in Nederland. Dus, heeft hij of zij aantoonbaar verstand van u en van uw relaties? De deskundigheid van professionals binnen de relatiebemiddeling varieert namelijk sterk, van mensen die na een interne cursus van een paar dagen of weken dit werk gaan doen tot regelrechte relatiepsychologen, dat wil zeggen psychologen die gespecialiseerd zijn in (partner)relaties. Al met al is het goed om kritisch te zijn. Dus: stelt de consulent vragen die u aan het nadenken zetten? Of is een gesprek vooral gebakken lucht en daarmee een verkapt verkooppraatje van het bureau? Een belangrijk deel van het bedrag dat u aan het relatiebureau betaalt is voor hun expertise. Zorg dat u daarom een bureau kiest dat u daarin kwaliteit biedt (zie ook Kwaliteit van relatiebureaus).
  4. Zorg dat het bedrag dat u moet betalen in de overeenkomst staat vermeld en let erop dat het niet teveel, noch te weinig is. Professionele relatiebemiddeling zonder dat sprake is van bijvoorbeeld een actie, zal zo tussen de € 1000,- en € 1200,- liggen. Voor (veel) minder dan € 1000,- is professionele relatiebemiddeling niet echt goed mogelijk, terwijl bij een bedrag van (veel) meer dan € 1200,- u er zeker van kunt zijn dat goedkopere alternatieven mogelijk zijn die vergelijkbare kwaliteit bieden (zie ook Kosten relatiebemiddeling).
  5. Zorg dat in de overeenkomst staat vermeld waarvòòr u eigenlijk betaalt. De totale kosten zeggen namelijk lang niet alles. Zo kan het ene relatiebureau dat u bijvoorbeeld € 1000,- in rekening brengt € 400,- daarvan reserveren voor de inschrijving en € 100,- voor het opstellen van uw matchingsprofiel terwijl dat bij een ander bureau net omgekeerd kan zijn en u dus veel meer waar krijgt voor uw geld. Zorg daarom dat in de overeenkomst de kosten per dienst zijn gespecificeerd. Hiermee kunt u zien of het relatiebureau u redelijke tarieven in rekening brengt voor zaken als uw inschrijving, het opstellen van een matchingsprofiel, de matchingsprocedure zelf en de feitelijke bemiddelingskosten (zie ook Kosten relatiebemiddeling).
  6. Als u als privé-persoon een overeenkomst aangaat met een bedrijf of instelling, dan heeft u te allen tijde het recht deze overeenkomst tussentijds te ontbinden. Dit is wettelijk vastgelegd en geldt (dus) ook voor een overeenkomst die u met een relatiebureau aangaat. Het is voor u belangrijk in de overeenkomst vastgelegd te hebben welk bedrag u terugkrijgt als u (op elk willekeurig moment) voortijdig de overeenkomst beëindigt. Niet alleen is dit een goede check op dat u weet waarvoor u betaalt (zie punt vijf), maar ook en vooral voorkomt u zo dat het relatiebureau u bij de beëindiging verborgen kosten in rekening brengt (zo blijkt bijvoorbeeld een 'gratis huisbezoek' in de praktijk vaak helemaal niet zo gratis te zijn als u later opzegt!). Buiten dat is het uw belangrijkste middel om het relatiebureau scherp voor u te houden: diensten die nog niet verricht zijn dient het relatiebureau te verrichten om recht te hebben op de corresponderende bedragen. Zijn die diensten en bedragen niet vastgelegd, dan bent u aan de goodwill van het relatiebureau overgeleverd om te krijgen waarvoor u heeft betaald (zie ook Kosten relatiebemiddeling.
  7. Het laatste punt betreft de manier waarop het relatiebureau kandidaten aan u presenteert. Relatiebureaus die minder kwaliteit bieden en u (dus) minder passende kandidaten zullen proberen voor te stellen, neigen ernaar u informatie te onthouden. De reden daarvoor is dat hoe meer informatie u krijgt over een kandidaat, hoe groter de kans dat u ontdekt dat het om een minder passende kandidaat gaat. Laat daarom in de overeenkomst vastleggen dat partnervoorstellen schriftelijk aan u worden gepresenteerd middels een door de cliënt opgestelde en goedgekeurde beschrijving van ten minste circa één A4tje waarbij één of meerdere foto’s zijn bijgevoegd. Bovendien is het verstandig in de overeenkomst te laten vastleggen dat u voorstellen mag weigeren (zie ook Kwaliteit van relatiebureaus).

De bovenstaande lijst bestaat uit de punten die het belangrijkst zijn bij het kiezen van een relatiebureau. Meer informatie daarover en over nog andere relevante zaken treft u aan op de andere pagina’s van deze website. Lees de punten goed door en doe er uw voordeel mee, dan staat niets een succesvolle inschrijving bij een relatiebureau in de weg.

Zie ook:

- relatiebemiddeling en het beste bureau voor u

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie en - wensen, welk relatiebureau is dan voor u de beste keuze? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST